Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Stort projekt - Projekt för stöd till initial etablering och integration av nyanlända flyktingar i Östhammars kommun

Projektet avser att vara en kompletterande resurs från det civila samhället till kommunens och de statliga myndigheternas arbete med de nyanländas integration. Projektets pågående och planerade insatser sträcker sig från praktiskt stöd när de nyanlända anlänt till kommunen, aktiviteter för att underlätta de nyanlända familjernas anpassning och att finna de rätta kontaktvägarna i samhället, till skapandet av ett socialt företag, som ska kunna ge sysselsättning till ett antal nyanlända och bli en tillgång i kommunen.

Projektets aktiviteter kan delas in i fyra, sammanhängande insatsområden:

• Praktisk hjälp med den initiala etableringen av bostad m.m., med målet att underlätta för de nyanlända att snabbt kunna finna sig till rätta på den nya bostadsorten och komma i gång med utbildning och förberedelser för inträde på arbetsmarknaden.

• Information om livet i Sverige, rådgivning och hjälp till manliga och kvinnliga nyanlända för att hantera kontakterna med det svenska samhället och skapa kontaktvägar till näringslivet på orten.

• Särskilda aktiviteter för barn och ungdomar, för att stärka känslan av tillhörighet i deras nya miljö och för att skapa kontaktvägar till föreningslivet på orten

• Förberedelser för etablering och start av ett socialt företag inom tjänstesektorn, som kan ge sysselsättning till nyanlända och som bidrar till en positiv utveckling på orten

 

 

Projektinformation

Projektperiod:
2019-12-12 - 2020-06-30
Diarienummer:
2017-4046
Hållbarhetsnätverk:
Inkluderarna
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Föreningen Projekt Aktivera Östhammar
Kontaktpersoner:
Katarina Ahlinder - cattisahlinder@hotmail.com
Beviljat stöd:
968 177 kr


Visa navigering