Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Småprojekt Uppbyggarna - UB23 - Tunatorget

Tunatorget är en av Uppsala kommuns totalt (tänkta) tio Servicepunkter på landsbygden utanför Uppsala stad. För att den ska komma till flitig användning vill vi nu sprida information i bygden om att den finns och kan/ska användas som mötesplats för alla. Projektet vill att servicelokalen, torget utanför och omgivningarna närmast Tuna centrum ska bli mer kända och en naturlig samlingsplats för barn, ungdomar, medelålders och äldre. Därför vill vi stärka platsen och bygga upp olika aktiviteter i, vid och kring den.

Lokalen Tunatorget ligger vägg i vägg med Tuna Jourlivs. Själva lokalen ägs av brädgården och husbyggaren Annahus/Tunastugan och vi har med frivilliga krafter och material från kommunen kunnat renovera, inreda och möblera lokalen. Till lokalen hör ett mötesrum för 8-10 personer, ett litet kök med kaffebryggare och övrig utrustning för att ordna fika samt en nyrustad toalett.

Projektinformation

Projektperiod:
2019-09-05 - 2020-12-31
Diarienummer:
UB23
Hållbarhetsnätverk:
Platsutvecklarna
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Föreningen Tunatorget
Kontaktpersoner:
Sivert Nordstrand - sivert.nordstrand@gmail.com
Beviljat stöd:
117 500 kr


Visa navigering