Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Stort projekt - Längdskidspår på konstsnö i Sigtuna

Projektet avser att anlägga ett längdskidspår i anslutning till den befintliga skidbacken.

Skidintresset i regionen är stort och många av regionens invånare ägnar sig åt längdskidåkning och deltar i tävlingar som t.ex. Vasaloppet. Regionen saknar dock ett längdåkningsspår som kan hållas tillgängligt med hjälp av konstsnö. Idag pendlar dessa längdentusiaster antingen till Täby eller Bålsta för att kunna åka längdskidor på konstsnö. Många barn och ungdomar i regionen har inte möjlighet att prova på skidåkning då vintrarna ofta är för milda för att möjliggöra spårläggning och då kan inte heller skolorna erbjuda sina elever skidåkning. Med både längdspår och skidbacke med konstsnö i anslutning till varandra ökar möjligheterna att skolor i regionen kan förlägga idrottslektioner och fridluftsdagar lokalt.

För detta behöver klubben bl.a. investera i spårmaskin som kopplas till pistmaskinen, uppgradera pistmaskinen med nya band (vilket står för den största investeringen), materiell i och runt själva längdskidspåret. Ambitionen är även att köpa in ett antal begagnade skidutrustningar för barn och ungdomar så att vi kan låna ut både längd och alpina utrustningar till alla som vill prova.

Projektinformation

Projektperiod:
2017-12-12 - 2020-12-31
Diarienummer:
ULLU-039
Hållbarhetsnätverk:
Fler nätverk
Geografiskt område:
Sigtuna kommun
Projektägare:
Sigtuna sports club
Kontaktpersoner:
Jonas Thyni - jonasthyni@hotmail.com
Beviljat stöd:
301 252 kr


Visa navigering