Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Småprojekt Uppbyggarna - UB1 - Konsert för unga Rasbo kulturvecka 2019

Projektet avser att under Rasbo kulturvecka 190809 – 190818 kunna erbjuda en attraktiv kulturell aktivitet för ungdomar, unga vuxna och bygdens familjer, en grupp som tidigare funnits svår att nå. Under veckan finns i övrigt många aktiviteter för de allra yngsta och för personer över 45 år.

Projektet bygger på en konsert med ett lokalt 5-mannarockband under ledning av Niklas Dackborn och uppträdande av en välkänd artist för åldersgruppen, nämligen Kadiatou som kom tvåa i TV 4s Idoltävling 2018. Konserten genomförs i Rasbo idrottshall ”Hall 2000” i omedelbar anslutning till Gåvsta skola (F-9) och den lokala knutpunkten för allmänna kommunikationer.

Bortsett från det rent musikaliska och att kultur kan vara något givande, ska eventet utformas så att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet tillgodoses och att det i utformningen finns en lärande komponent för alla deltagare, dvs. organisatör, lokala producenter, artister, roddare och icke minst publiken.

Bilder

Projektinformation

Projektperiod:
2019-05-15 - 2019-10-31
Diarienummer:
UB1
Hållbarhetsnätverk:
Inkluderarna
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Rasbo kulturförening
Kontaktpersoner:
Claes Mörlin - claesvolrath@gmail.com
Beviljat stöd:
120 000 kr


Visa navigering