Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Stort projekt - Attraktiva och levande orter

Insatsområde 4 - Utvecklande bygder

Projektet handlar om tätortsutveckling. Tillsammans med boende, verksamma inom närings- och föreningslivet, utvecklingsgrupper, besöksnäringen, fastighetsägare, ungdomar, tjänstemän och politiker i Östhammars kommun vill vi med hjälp av en erfaren konsult inom ortsutveckling skapa och implementera lokalt förankrade samverkans-, utvecklings-, handlings och finansieringsplaner för de fem tätorterna.

Projektet vill stärka varje orts unika identitet utifrån orternas historia och karaktär, lyfta fram varje ort och inte skapa konkurrens mellan dem utan stärka upp hela kommunen genom de olika orterna.

Läs mer om projektet på Företag i samverkans hemsida: 

http://www.foretagisamverkan.se/visa_startsida_avd.asp?Avdelning=047&MenySidrubrik=Attraktiva%20och%20levande%20orter

Projektinformation

Projektperiod:
2018-04-27 - 2019-12-31
Diarienummer:
ULLU-005
Hållbarhetsnätverk:
Fler nätverk
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Företag i Samverkan
Kontaktpersoner:
Micaela Zackrisson - micaela@foretagisamverkan.se
Beviljat stöd:
3 250 599 kr


Visa navigering