Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Småprojekt Uppbyggarna - UB32 - Skapa förutsättning för hållbart samskapande mellan företag, individer och organisationer på landsbygden och i stad

Syftet med projektet är att stärka företagarnätverk i Knivsta och Sigtuna genom digitala lösningar samt att stimulera delningsekonomin. Projektet vill skapa förutsättningar för och anledningar till att företagare på landsbygden träffas kontinuerligt för att bygga nätverk med varandra. Nätverken syftar till att ge långsiktig tillgång till kompetens för lärande och utveckling vid rätt tillfälle i företagets utveckling, så både individ och verksamhet blir hållbara över tid.

Projektinformation

Projektperiod:
2020-11-17
Diarienummer:
UB32
Hållbarhetsnätverk:
Innovatörerna
Geografiskt område:
Sigtuna kommun
Projektägare:
Betongfabrikens företagscenter AB
Kontaktpersoner:
Anette Wilnersson, anette@betongfabrikenwenngarn.se
Beviljat stöd:
120 000 kr


Visa navigering