Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Småprojekt Uppbyggarna - UB22 - Rådhustorget i Östhammar

Tätorten i Östhammars kommun har ett mycket fint och centralt beläget torg, Rådhustorget, omgivet av vackra byggnader. Trots sin skönhet så saknar det helt själ. Det är i folkmun ansett vara stendött.

Detta projekt syftar till att blåsa liv i torget. Göra en anpassning för framtiden. Bygga en trivsam samlingsplats där man kan fika och umgås. Vi vill att torget utvecklas till en magnet som ökar kommunens attraktionskraft och på sikt leder till färre resor till storstaden Uppsala.

Tanken är att sätta upp en segelduk över en del av torget och plantera 2 träd. Båda dessa åtgärder skapar skugga, vilket gör torget möjligt för restaurang, café och andra försäljningsaktiviteter.

Via förhållandevis små insatser gör vi en genomgripande positiv förändring som ger liv åt det idag stendöda torget.

Projektinformation

Projektperiod:
2019-08-30 - 2020-12-31
Diarienummer:
UB22
Hållbarhetsnätverk:
Platsutvecklarna
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Östhammars företagarförening
Kontaktpersoner:
Stefan Njurling - stefan.njurling@industrihydraulik.se
Beviljat stöd:
90 000 kr


Visa navigering