Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Småprojekt Uppbyggarna - UB8 - Upptäck Uppland

Projektet avser att anordna ungefär 9 olika integrationsutflykter. Upplandsstiftelsen kommer tillsammans med Friluftsfrämjandet att välja ut lämpliga områden att besöka. 

Friluftsfrämjandet i Uppsala har tidigare anordnat fler friluftsaktivteter för personer som är nyanlända och personer som vill träffa människor från andra länder. Med detta projekt vill de expandera verksamhetsområdet och erbjuda samma målgrupp lite längre utflykter utanför tätorten.

Syftet med projektet är alltså att få flera nyanlända svenskar att upptäcka landsbygdens natur, lära känna andra med liknande intressen och förbättra hälsan.

Projektinformation

Projektperiod:
2020-03-04
Diarienummer:
UB8
Hållbarhetsnätverk:
Återvinnarna
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Friluftsfrämjandet Uppsala
Kontaktpersoner:
Eva Hartman-Juhlin - uppsala@friluftsframjandet.se
Beviljat stöd:
120000


Visa navigering