Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


 

I Upplandsbygd kombinerar vi de globala hållbarhetsmålen och vår egen utvecklingsstrategi när vi jobbar med hållbar utveckling.

 

Vi anser att hållbar utveckling består av tre områden; ekologisk (biosphere), social (society) och ekonomisk (economy) och att ekologi är grunden för hållbar utveckling.

Ekologin är avgörande, men det ska inte hindra oss från att också nå mål som innovation, välstånd och inkludering – så länge vi håller oss till ekologiskt hållbara lösningar.

Vi anser att hållbar utveckling består av tre områden; ekologisk (biosphere), social (society) och ekonomisk (economy) och att ekologi är grunden för hållbar utveckling. Ekologin är avgörande, men det ska inte hindra oss från att också nå mål som innovation, välstånd och inkludering – så länge vi håller oss till ekologiskt hållbara lösningar.

Vi har prioriterat nio områden inom hållbar utveckling. Inom dessa återfinns tre ekologiska-, tre sociala- och tre ekonomiska aspekter. Hållbarhetsmålen är odelbara, vilket innebär att man inte kan nå ett mål på bekostnad av ett annat. Vi har gjort ett spindeldiagram för att illustrera våra hållbarhetsområden och för att illustrera att målen är odelbara. När ni driver och ansöker om projekt hos oss kommer ni att få jobba med vår "hållbarhetsspindel":

 

Avatar

PÅVERKAN

 

3 Stor positiv

2 Positiv

1 Viss positiv

0 Ingen

-1 Viss negativ

-2 Negativ

 

 

 

Avatar

PÅVERKAN

-2 Negativ

-1 Viss negativ

0 Ingen

1 Viss positiv

2 Positiv

3 Stor positiv

 

 

Ekologi

 

Socialt

 

Ekonomi

 

För bättre överblick kan du ladda ned det kompletta hållbarhetsdokumentet här:

 


Visa navigering