Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


 

För att förhindra problem gällande ekonomin inom ditt Uppbyggarprojekt är det viktigt att du som projektägare är medveten om våra ekonomiska bestämmelser. Någon i projektet bör ta på sig huvudansvaret för ekonomin.

 

När betalas stödet ut?

Antingen så betalas stödet ut i efterhand eller så betalar vi fakturor direkt. Stöd betalas ut i efterhand om ni gör egna utlägg i projektet och har kvitton. Ni redovisar kopior på era kvitton till oss och vi betalar då ut stödet till er. När ert projekt godkänns kommer ni att få ett mail med bl.a. en kvittomall som är bra att använda vid redovisningen till oss. Stöd betalas direkt för kostnader som kan tas via faktura – OBS! Fakturan måste i sådant fall ställas direkt till Upplandsbygd lokalt ledd utveckling. Ni kan alltså inte i efterhand redovisa fakturor till oss som är ställda till er organisation. Fakturor måste alltså ställas direkt till Upplandsbygd lokalt ledd utveckling med referensen ”UB”. Faktureringsuppgifter får ni via mail i samband med att projektet godkänns.

 

Redovisning av kostnader för marknadsföring

Om ni i projektet blivit beviljade kostnader för marknadsföring och exempelvis ska trycka upp affischer eller annonsera i en tidning, tänk då på att vår logga måste vara med för att ni ska få stöd för kostnaden. Loggan finns att hämta här. Vid EU-flaggan ska det stå ”Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden”. För trycksaker kan logotypen behövas i EPS-format. Önskas EPS-format - kontakta oss.

 

Kostnader för förtäring

Om ni blivit beviljade stöd för lunch och middag är det bra att veta att vi ersätter lunchkostnader om 101 kr per person och tillfälle. När ni redovisar kvitton/fakturor behöver ni också beskriva syftet med lunchen och redovisa någon form av inbjudan, program och deltagarlista. För fika ges stöd med max 60 kr per person och tillfälle. När ni redovisar kvitton/fakturor behöver ni också beskriva syftet med fikat och redovisa någon form av inbjudan, program och antal deltagare. Ha även med vår logotyp om ni skickar ut inbjudningar eller liknande.

 

Större kostnader

Alla inköp av produkter eller tjänster över 20 000 kronor kräver att ni bifogar offert eller kostnadsunderlag, vilka ska tas in från två olika företag/källor. Exempel: Ska ni köpa 10 solceller för 40 000 kr behöver ni visa upp vad de 10 solcellerna kostar på två olika ställen. Det räcker med en skärmdump från respektive företags hemsida där pris och produkt tydligt syns. Mail från aktuellt företag som intygar pris och produkt eller tjänst fungerar också. Alla kostnader i er budget ska vara INKLUSIVE moms. När det gäller hantering av fakturor får ni gärna rådgöra med er coach.

 

Milersättning

Om ni budgeterat för resor med bil i projektet då är det 30 kr/mil som ni får. För att få ersättning för detta fyller ni i jordbruksverkets mall för milersättning och skickar in till oss. Hämta blanketten här.

 

Slutrapportering när projektet är genomfört

När projektet är genomfört och klart och ni fått stödet utbetalt så kommer vi att kontakta er för en intervju för att få lite fler detaljer kring hur det gått.

 


Visa navigering