Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


2 - Samspel land och stad

Samspelet mellan land och stad är viktigt, dels resursmässigt med också i en kunskapsöverförande aspekt. Alla insatser och mål ska beakta hur man skulle kunna arbeta mer synergiskt mellan stad och land, även om själva insatsen utförs i utvecklingsområdet Upplandsbygd.

Visa navigering