Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


1 - Företagande och arbetstillfällen

Företagande och möjligheter till arbetstillfällen är en huvudförutsättning för att skapa möjligheter för en verkande landsbygd. Målsättningen inom detta område är att skapa hållbara näringslivsnätverk och öka möjligheterna till samarbete bland områdets aktörer. 

Visa navigering