Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Internt för LAG

Föreningsstämma 28 maj 2019

Handlingar till föreningsstämman

För att få rösta vid stämman krävs att föreningen/företaget/organisationen är medlem. Klicka här för att komma till blanketten ansökan om medlemskap. Läs mer om vilka dokument som behöver medtagas i dokumentet information om rösträtt

 

Kallelse

Dagordning

Årsredovisning 2018

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2019

Stadgar

Ersättningar LAG-medlemmar

Valberedningens förslag (uppdat. 2019-05-28)

Information om rösträtt

 

Anmäl dig genom att maila kansli@upplandsbygd.se senaste 21 maj. Meddela gärna om du vill prova på fotbollsgolf!

 

 


Visa navigering