Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Aktuellt

Tyck till om vår strategi för programperiod 2023-2027

UPPDATERING 13/9: Nu stänger vi möjligheten att skicka in ytterligare förslag. Vi på kansliet kommer nu tillsammans med styrelsen gå igenom underlagen ni skickat in för att göra vår strategi ännu bättre. Stort tack till alla som bidragit med synpunkter och feedback!

Vi på Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling håller på och tar fram en ny utvecklingsstrategi för 2023–2027. Nu har vi ett utkast på strategin och vill gärna höra vad du tycker! Se bifogade filer med strategin samt bilagor. Dina synpunkter är väldigt värdefulla för oss. 

Vill du föreslå en ändring i strategin eller skicka in en synpunkt? – Gör så här:
Ladda hem strategin samt bilagor (finns längre ner på denna sida). Skriv ditt konkreta förbättringsförslag som e-post med sidhänvisning till strategin och skicka till mats.drape@upplandsbygd.se. Du kan skicka in dina synpunkter senast den 12 september
Ju mer konkreta förslag och med tydligt hänvisning till avsnitt i strategin/sammanfattningen desto större chans att det blir en ändring. 

Styrelsen kommer besluta om eventuella ändringar i strategin i slutet av september.

Vi ser fram emot din återkoppling!

Till alla er som värdefullt bidragit i processen och som inte har möjlighet att göra det ännu en gång – ETT STORT TACK!

Filer:

Upplandsbygds lokala utvecklingsstrategi_utkast 20-08-2021.pdf

Bilaga-1-geografisk-avgransning-leaderomrade.xlsx

Bilaga-2-swot-analys.pdf

Bilaga-5-aktorer.pdf


Visa navigering