Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Aktuellt

Information om Coronaviruset - till dig som driver projekt eller väntar på beslut

Detta meddelande riktar sig till er som driver projekt med stöd från Upplandsbygd och till er som väntar på ett beviljande för att starta upp er verksamhet.

Med anledning av risken för spridning av Coronavirus har vi som många andra organisationer behövt ta beslut om förändringar i verksamheten. Vi håller oss uppdaterade på de rekommendationer som myndigheter ger. Vår dagliga verksamhet fortsätter men vi minskar fysiska möten och försöker istället ha de möten som går digitalt. Vi kommer även att ställa in publika aktiviteter under våren i hopp om att kunna genomföra vissa av dem till hösten istället.

Vi förstår att den rådande situationen också drabbar alla de projekt som drivs med stöd från Upplandsbygd på olika sätt. Många är tvungna att stanna hemma och isolera sig vilket leder till att många av de närmsta planerade aktiviteterna i projekten troligtvis kommer att bli svåra att genomföra utifrån de rekommendationer från myndigheter som idag råder.

Vi vill därför göra allt vi kan för att försöka vara så flexibla som möjligt för att alla projekt, trots detta, ska ha stora möjligheter att nå uppsatta mål i projekten. Vissa aktiviteter kanske kan genomföras senare? En konkret möjlighet som vi ser är att ni kan ansöka om att förlänga projekttiden för att skapa mer utrymme och tid för genomförandet. Om förlängning av projekttiden skulle underlätta för er som driver projekten är ni välkomna att höra av er till oss. Nedan finns instruktioner gällande hur ansökan om förlängning av slutdatum går till beroende på vilken typ av projekt som bedrivs:

Ni som driver småprojekt via projektet Uppbyggarna eller Ung i Upplandsbygd:

Om ni behöver ställa in eller skjuta på planerade aktiviteter och vill förlänga projekttiden skickar ni ett mail till kansli@upplandsbygd.se och meddelar oss det. Glöm inte att skriva projektnummer och namn i mailet. Skriv önskat nytt slutdatum för projektet och förklara kort vilka aktiviteter det gäller och varför ni önskar göra ändringarna.

Ni som driver större projekt:

Om ni önskar flytta fram slutdatum behöver ni ansöka om detta genom att fylla i blanketten ”Ansökan om ändring av stöd” och skicka till kansli@upplandsbygd.se. Upplandsbygd handlägger ansökan och Jordbruksverket tar beslut. Blanketten hittar ni här: https://www2.jordbruksverket.se/download/18.23c790b5156df169bede62ac/1472802487929/fpmb13_4.pdf

 

Om det är så att ni vill ändra andra saker i ansökan än projekttiden - kanske behöver ni ta bort en aktivitet helt och ersätta den med en annan - är ni välkomna att höra av er för vidare diskussioner med oss på kansliet.

Vi är övertygade om att det mesta går att lösa tillsammans! Välkomna att höra av er.

 

Ta hand om varandra!

 

Länk till nyhetsbrevet med samma innehåll: https://www.upplandsbygd.se/nyhetsbrev/information-fran-upplandsbygd-gallande-coronaviruset/?u=517&k=5b8b2dcd6bbeVisa navigering