Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Aktuellt

Strategin inskickad!

Nu är Upplandsbygds utvecklingsstrategi 2023-2027 äntligen inskickad till Jordbruksverket! Stort tack till er alla som varit med och bidragit till strategins framtagande.

I augusti skickade vi ut ett utkast till våra medlemmar och nätverk och fick in synpunkter från 18 personer som har hjälp oss att förbättra strategin. Synpunkterna och svaren på dessa finns i dokumentet som är bifogat nedan. Här finns också senaste versionen av strategin som skickades in till Jordbruksverket.
Nu väntar vi på svar från Jordbruksverket om eventuella kompletteringar och budgetfördelning.

Tack alla som har varit med och bidragit, och till styrelsens stora engagemang i skrivarprocessen.

/upload/files/Nyhetsbrev/Strategi 2023-2027/Strategi Upplandsbygd LLU 20211013.pdf

/upload/files/Nyhetsbrev/Strategi 2023-2027/Anonyma svar på inkomna synpunkter på strategin.pdf


Visa navigering